Print this page

News

Jul 19, 2015

Capaciteitsmanagement blog


Bij capaciteitsmanagement - ook wel personeelsplanning genoemd - gaat het erom dat er een optimale afstemming plaatsvindt tussen de capaciteitsvraag of werklast enerzijds en personele beschikbaarheid - de formatie uitgedrukt in FTE's - anderzijds. 

BoeijinkHRM is zeer ervaren met capaciteitsmanagement en let op andere bijkomende factoren. Bijvoorbeeld om de bezetting in lijn is met de formatie (FTE). Maar ook of er voldoende bezetting is met vereiste competenties versus een flexibele schil, die fluctuaties kan opvangen in de capaciteitsvraag.Afbeeldingsresultaat voor scrum board

In vele organisaties vindt de invulling van personeelsplanning op verschillende plaatsen en onafhankelijk van elkaar plaats. Bij arbeidstijdmanagement gaat het erom dat alles met elkaar verbonden wordt. BoeijinkHRM is zeer bedreven in het maken, analyseren en verbeteren van werkroosters.


Previous page: Modules
Next page: Menu Manager